Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek pomaga dzieciom

ogn. Żarek pomaga dzieciom.

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Zgaś ryzyko

Kampania zgaś ryzyko

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Wynik IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

W załączniku Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik - kierowca), praca w systemie zmianowym 24 godz. służby / 48 godz. wolne po służbie.

więcej

Monika Fijałkowska

25-08-2016, 12:54:01


Wynik III etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta

W załączniku Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik - kierowca), praca w systemie zmianowym 24 godz. służby / 48 godz. wolne po służbie.

więcej

Monika Fijałkowska

24-08-2016, 11:36:00


Wynik II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta- ocena sprawności fizycznej

W załączniku Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik - kierowca), praca w systemie zmianowym 24 godz. służby / 48 godz. wolne po służbie - ocena sprawności fizycznej.

więcej

Monika Fijałkowska

23-08-2016, 12:23:49


Wynik II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (cześć pierwsza)

W załączniku Wyniki II etapu (cześć pierwsza) postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik - kierowca), praca w systemie zmianowym 24 godz. służby / 48 godz. wolne po służbie.

więcej

Monika Fijałkowska

22-08-2016, 13:17:36


Wynik I etapu postępowania kwalifikacyjnego

W załączniku Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik - kierowca), praca w systemie zmianowym 24 godz. służby / 48 godz. wolne po służbie

więcej

Monika Fijałkowska

18-08-2016, 16:23:28


Ogłoszenie o naborze

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w zawodzie strażak w Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej:
– 1 osoba
2. Nazwa stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne:
- stanowisko stażysta, stanowisko etatowe – straszy ratownik – kierowca.
3. Miejsce pełnienia służby:
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Gorzowie Wlkp.
4. Rodzaj rozkładu czasu służby:
- zmianowy rozkład czasu służby - 24 godz. służby / 48 godzin wolne po służbie.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP: http://93.175.140.13/index.php?k=29

więcej

Monika Fijałkowska

9-08-2016, 11:20:30


JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą została doposożona w nowoczesny kompresor

kompresor.jpgJednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Kostrzynie nad Odrą podległa Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. została wyposażona w nowoczesny, spełniający najwyższe obowiązujące obecnie standardy kompresor, stanowiący istotny element zaplecza obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego.
Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

Realizacja zadania stanowi istotne wsparcie dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Kostrzyn n/O, pozwoli strażakom na podjęcie skuteczniejszych działań z zakresu walki z pożarami, ratownictwa chemiczno-ekologicznego podczas klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń
W zakresie zastosowań sprężarki jest napełnianie butli powietrznych dla strażaków ratowników oraz butli nurkowych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością, posiada dwa poziomami ciśnienia - 200 i 300 bar. Nowoczesna konstrukcja urządzenia zapewnia zminimalizowanie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych.

więcej

Bartłomiej Mądry

8-07-2016, 14:41:38


Uciążliwe owady - zanim wezwiesz straż pożarną

gniazdo_os.jpgKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. informuje, iż wprowadzone przez Komendanta Głównego PSP na terenie całego kraju „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” mają za zadanie ujednolicenie sposobu postępowania przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół oraz ograniczenie przypadków bezzasadnych zgłoszeń.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w szczególności obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach, a w szczególności gdy:
- zachodzi konieczność usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu.

więcej

Grzegorz Rojek

29-06-2016, 11:32:35


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20     ...      >  >>

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.