Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla druhów OSP

Zgodnie z „Planem Pracy Dydaktycznej Komendy na rok 2018”, w dniach 7,8,14 i 15 kwietnia w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu gorzowskiego.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą na szkolenie druhowie z jednostek włączonych do KSRG. Szkolenie odbędzie się zgodnie z programem z dnia 11 maja 2006 r. oraz zgodnie z Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 17 listopada 2015 r.

 1. Termin rozpoczęcia szkolenia: 07.04.2018 r. godz.: 9:00
 2. Miejsce prowadzenia szkolenia: siedziba JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 108.
 3. Warunki przyjęcia na szkolenie:
  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
  2. ukończone szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP wg programu z 2006 r.
  3. skierowanie na szkolenie.
 4. Szkolenie trwa 24 godziny i zakończone będzie egzaminem (+7 godzin).
 5. Wymagane umundurowanie: koszarowe oraz komplet umundurowania specjalnego.

Wszelkich informacji o kursie (głównie dot. ilości miejsc dla poszczególnych jednostek OSP) udziela Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego –  bryg. Bartłomiej Mądry – tel. 95 7338 450

WYPEŁNIONE skierowania z poszczególnych gmin/jednostek należy dostarczyć w wersji papierowej do KM PSP w Gorzowie Wlkp. do dnia 30 marca br. (po tym terminie zgłoszenia NIE BĘDĄ przyjmowane). Skierowania wypełnione częściowo lub bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane. Po ich weryfikacji, mailowo lub telefonicznie, zainteresowane jednostki zostaną poinformowane o ilości przydzielonych miejsc do dnia 3 kwietnia br.