Komendant Miejski PSP odznaczony przez Straż Graniczną

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski nadał Komendantowi Miejskiemu PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Krystianowi Koseli Honorową Odznakę. Odznaka ta jest wyrazem najwyższego uznania oraz podziękowania za wspieranie i wzajemną współpracę obu… Czytaj Komendant Miejski PSP odznaczony przez Straż Graniczną

Ogłoszenie konkursów kalendarzowych PSP 2021 dla dzieci i młodzieży oraz regulaminy

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią naszego kalendarza plakatowego na 2021 rok. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, strażacy nie pojawią się w szkołach, ale chcemy dotrzeć do uczniów oraz pedagogów… Czytaj Ogłoszenie konkursów kalendarzowych PSP 2021 dla dzieci i młodzieży oraz regulaminy

Zrodził się pomysł wśród funkcjonariuszy KW PSP w Gorzowie Wlkp. założenia „Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Ognista Kropla” przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim”. Zachęcamy wszystkich strażaków PSP jak również OSP oraz pracowników służby cywilnej… Czytaj

Komunikat kadrowy

Zdjęcie

Z dniem 2 października 2020 r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., bryg. Patryk Maruszak powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. st. kpt. Jarosławowi Rojnie – dotychczasowemu Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo… Czytaj Komunikat kadrowy

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa ON, PB 98 i PB 95

Zdjęcie

Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia 1 (10.09.2020 r.) Zmiana ogłoszenia 2 (10.09.2020 r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana SIWZ (10.09.2020 r.) zał. nr 1 Oświadczenie wersja edytowalna zał. nr 2 Formularz oferty wersja edytowalna Odpowiedź 1 (10.09.2020 r.) Odpowiedź 2… Czytaj Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa ON, PB 98 i PB 95

PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE WŁĄCZENIA JEDNOSTKI DO KSRG

W dniu 01 września 2020 r.  w urzędzie gminy Bogdaniec Krystyna Pławska – Wójt Gminy Bogdaniec, mł. bryg. Krystian Kosela – Komendant Miejski PSP oraz dh Łukasz Zaporowski – Prezes OSP Lubczyno, podpisali trójstronne porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego… Czytaj PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE WŁĄCZENIA JEDNOSTKI DO KSRG