Posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorzowie Wlkp.

Posiedzenie OP ZOSPRP

W dniu 23 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, na które został zaproszony Komendant Miejski PSP – mł. bryg. Marek Kopera. Prezes OP ZOSP RP – dh. Małgorzata… Czytaj Posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorzowie Wlkp.

Odprawa operacyjna z jednostkami OSP

Odprawa OSP

W dniu 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 PSP odbyła się odprawa operacyjna Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. z kierownictwem jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego. Szczegóły najważniejszych tematów omawianych podczas odprawy zreferowali Z-ca Komendanta Miejskiego… Czytaj Odprawa operacyjna z jednostkami OSP