Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Europejski Numer Alarmowy "112" - Kiedy dzwonić?

112logo.jpgObowiązek wdrożenia w Polsce rozwiązań umożliwiających korzystanie z numeru „112” wynika z postanowień artykułu 26 Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Od dnia 21 kwietnia 2010 roku nr alarmowy 112 na terenie województwa lubuskiego obsługuje Państwowa Straż Pożarna, niezależnie od rodzaju telefonii oraz operatora telekomunikacyjnego.

Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane zostały "stare" numery alarmowe służb ratowniczych:
997 - POLICJA,
998 - PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA,
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE.

Europejski Numer Alarmowy 112 to numer do wykorzystania wtedy,
gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie.

JEŚLI WIĘC: jesteśmy w stanie określić rodzaj zagrożenia, lub konkrenie potrafimy ocenić którą ze służb potrzebujemy, należy wykonywać połączenie pod konkretny numer 997,998 czy 999.

Dyspozytor Straży, który odbierze telefon 112, w przypadku zdarzenia nie leżącego w kompetencji Straży Pożarnych, przekieruje rozmowę pod właściwy ww. telefon alarmowy.


Jak dzwonić na "112"
Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

* miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
* jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
* należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
* przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu przekierowania rozmowy do właściwej służby,
* wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
* udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
* wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
* nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
* jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,
* należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112?
* zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia,
* wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która ze służb ratunkowych jest kompetenta do działania w zakresie zdarzenia,
* jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numery alarmowe 112 i 998, zgłaszając to samo zdarzenie.

Kiedy nie dzwonić na "112"
Nie należy dzwonić na numer „112” kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w innych sytuacjach, takich jak:

* zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
* w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,
* w celu sprawdzenia czy numer „112” naprawdę działa,
* w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),
* w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
* w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
* w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,
* w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,
* w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
* w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem 112.

Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy!

Bartłomiej Mądry

10-08-2010, 23:35:10


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.