JRG PSP nr 1

Budynek JRG nr 1

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 PSP
ul. Walczaka 108
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax: 95 73 95 998


mł. bryg. mgr inż. Paweł Renicki
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  nr 1 
PSP
tel. 95 73 95 980
renickip@strazgorzow.pl

kpt. mgr inż. Jarosław Rojna
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  nr 1 PSP

tel. 95 73 95 981
rojnaj@strazgorzow.pl