JRG PSP nr 2

Budynek JRG nr 2

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 PSP
ul. Dąbrowskiego 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax: 95 73 38 472


mł. bryg. mgr inż. Krystian Kosela
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP

tel. 95 73 38 470
koselak@strazgorzow.pl

st. kpt. mgr inż. Marek Koperwas
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP

tel. 95 73 38 471
koperwasm@strazgorzow.pl