Kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.

mł. bryg. mgr inż. Krystian Kosela
Komendant Miejski

tel. 95 7338 404
koselak@strazgorzow.plZastępca Komendanta Miejskiego

tel. 95 7338 404


Sekretariat Komendanta Miejskiego

tel. 95 7338 404
sekretariat@strazgorzow.pl