Kierownictwo

bryg. mgr inż. Marek Kopera
Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp.
tel. 95 7338 404
koperam@strazgorzow.pl


mł. bryg. mgr inż. Krystian Kosela
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.
tel. 95 7338 404
koselak@strazgorzow.pl

 

W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej interesantów przyjmuje
w każdy poniedziałek w godz. 15:30 – 16:30.