Kontakt

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

ul. Dąbrowskiego 3
66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 73 38 404
fax: 95 73 38 460
email: sekretariat@strazgorzow.pl
tel.: Stanowisko Kierowania: 95 73 38 400/461/462
fax: Stanowisko Kierowania: 95 73 38 424
email Stanowisko Kierowania: msk@strazgorzow.pl

Oficer prasowy: bryg. Bartłomiej Mądry – tel.: 603 922 330, mail: madryb@strazgorzow.pl

Kierownictwo
bryg. Marek Kopera Komendant Miejski PSP 95 73 38 404 koperam@strazgorzow.pl
mł. bryg. Krystian Kosela Z-ca Komendanta 95 73 38 404 koselak@strazgorzow.pl
Wydział operacyjno – szkoleniowy
bryg. Bartłomiej Mądry Naczelnik Wydziału 95 73 38 450 madryb@strazgorzow.pl
mł. bryg. Andrzej Węsierski Z-ca Naczelnika Wydziału 95 73 38 452 wesierskia@strazgorzow.pl
mł. kpt. Marek Andruszków Starszy specjalista 95 73 38 451 andruszkowm@strazgorzow.pl
Stanowisko Kierowania KM 95 73 38 400 msk@strazgorzow.pl
Wydział organizacyjno – kadrowy
st. kpt. Monika Fijałkowska Naczelnik wydziału 95 73 38 410 fijalkowskam@strazgorzow.pl
asp. Monika Ostrycharz Z-ca Naczelnika wydziału 95 73 38 411 ostrycharzm@strazgorzow.pl
str. Ewa Umżyńska Stażysta 95 73 38 412 umzynskae@strazgorzow.pl
Aleksandra Purij Sekretariat 95 73 38 404 sekretariat@strazgorzow.pl
Wydział kwatermistrzowsko – techniczny
bryg. Magdalena Popiel Naczelnik wydziału 95 73 38 420 popielm@strazgorzow.pl
mł. ogn. Katarzyna Watral Starszy technik 95 73 38 421 watralk@strazgorzow.pl
inż. Janusz Piotrowicz Referent 95 73 38 422 piotrowiczj@strazgorzow.pl
Dorota Thel Konserwator
Wydział kontrolno – rozpoznawczy
kpt. Jacek Aszyjczyk Kierownik sekcji 95 73 38 440 aszyjczykj@strazgorzow.pl
asp. Michał Mołodczak Starszy inspektor 95 73 38 441 molodczakm@strazgorzow.pl
mł. ogn. Dawid Graczkowski Starszy technik 95 73 38 442 graczkowskid@strazgorzow.pl
sekc. Michał Mytych Technik 95 73 38 443 mytychm@strazgorzow.pl
Sekcja rachunkowości budżetowej
st. sekc. Elżbieta Gawron Starszy technik 95 73 38 430 gawrone@strazgorzow.pl
Teresa Nowak Starszy specjalista 95 73 38 431 nowakt@strazgorzow.pl
Jednostka ratowniczo – gaśnicza PSP nr 1 w Gorzowie Wlkp.
mł. bryg. Paweł Renicki Dowódca JRG 95 73 38 490 renickip@strazgorzow.pl
kpt. Jarosław Rojna Zastępca Dowódcy JRG 95 73 38 491 rojnaj@strazgorzow.pl
Jednostka ratowniczo – gaśnicza PSP nr 2 w Gorzowie Wlkp.
bryg. Grzegorz Rojek Dowódca JRG 95 73 38 470 rojekg@strazgorzow.pl
kpt. Sebastian Forstner Zastępca Dowódcy JRG 95 73 38 471  forstners@strazgorzow.pl
Jednostka ratowniczo – gaśnicza PSP w Kostrzynie nad Odrą
st. kpt. Artur Tyczyński Dowódca JRG 95 73 38 480 tyczynskia@strazgorzow.pl
mł. kpt. Marcin Szachnowski Zastępca Dowódcy JRG 95 73 38 481 szachnowskim@strazgorzow.pl