Monitoring

W związku z przeniesieniem Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. do innego budynku i koniecznością przeniesienia niektórych urządzeń należących do operatorów systemów monitoringu pożarowego, informujemy, że zmianie mogą ulec wymagania organizacyjno – techniczne Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., które są w trakcie aktualizacji.

W najbliższym czasie zostaną one udostępnione na stronie tut. Komendy.

Osoba do kontaktu: kpt. Jacek Aszyjczyk – tel.: 95 7338 440

Pliki do pobrania:

  1. Komunikat do abonenta
  2. Komunikat do operatora
  3. Wniosek abonenta
  4. Decyzja uzgadniająca warunki przyłączenia
  5. Wniosek operatora
  6. Umowa z operatorem
  7. Zarządzenie nr 16 Komendanta Miejskiego PSP
  8. Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia.
  9. Zgłoszenie przyłączenia nowego obiektu do KM PSP.