Monitoring

W związku z przeniesieniem Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. do innego budynku i koniecznością przeniesienia niektórych urządzeń należących do operatorów systemów monitoringu pożarowego, informujemy, że zmianie mogą ulec wymagania organizacyjno – techniczne Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., które są w trakcie aktualizacji.

W najbliższym czasie zostaną one udostępnione na stronie tut. Komendy.

Osoba do kontaktu: kpt. Jacek Aszyjczyk – tel.: 95 7338 440

Pliki do pobrania:

 

1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2019 Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.

2. Wniosek abonenta o podłączenie

3. Zgłoszenie przyłączenia nowego obiektu do KM PSP

4. Wniosek o realizację usługi operatora