Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej – system zmianowy

Gorzów Wlkp., dnia  12 sierpnia 2019 r.

POK. 1110.05.2019.MF

 

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.

ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem

w działaniach ratowniczo – gaśniczych
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

 

Stanowisko etatowe: stażysta w służbie przygotowawczej 

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik

Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia do służby: 1 osoba

Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Miejsce pełnienia służby:  KM PSP Gorzów Wlkp., w tym JRG PSP Kostrzyn nad Odrą

Przybliżony termin przyjęcia do służby – IV kwartał 2019 r.

Wymagania niezbędne:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 oraz art. 34 ust. 4, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zmianami):

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
  • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP (weryfikacja
    w końcowym etapie naboru do służby – potwierdzona orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Zielonej Górze);
  • posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej (odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej).

SZCZEGÓŁY dot. naboru do pobrania TUTAJ