Karta zgłoszenia OGNIK

Nazwa placówki:
Adres placówki:
Email kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Dzisiejsza data:
KARTA ZGŁOSZENIAZwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 108.
Proponowany termin zajęć:
od godz.:.
Ilość dzieci/młodzieży:.
Wiek dzieci/młodzieży:.
Posiadany do dyspozycji czas na zajęcia edukacyjne:.
Imię i nazwisko opiekuna grupy:.
Telefon komórkowy do opiekuna grupy:.
Proponowana tematyka zajęć: .

Nazwisko i imię zgłaszającego:

*wymagane pola