Salka edukacyjna

6 września 2016 r. w siedzibie JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 108 otwarta została Salka edukacyjna. W specjalnie do tego celu zaaranżowanych pomieszczeniach naszej Jednostki strażacy prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w każdym wieku!

Tematyka zajęć realizowanych w naszej Sali edukacyjnej jest uzależniona od wieku dzieci i młodzieży, liczebności grupy oraz od posiadanego przez grupę czasu przeznaczonego na jego realizację.

Aby odwiedzić naszą salkę wystarczy kliknąć poniższy link i wypełnić formularz, w którym należy zawrzeć najważniejsze informacje dot. planowanej wizyty. Po wysłaniu zgłoszenia prosimy o czekanie na telefon potwierdzający umówioną wizytę.

W formularzu prosimy o podanie celu, tematyki Państwa wizyty w naszej sali. Największym zainteresowaniem cieszą się następujące tematy:

 • „Jak zostać strażakiem? Jak wygląda praca strażaka?”
 • „Numery alarmowe. Jak postępować kiedy zauważymy zagrożenie/pożar?”
 • „Zagrożenia w domu: pożarowe (czad, dym, ogień), ze strony urządzeń elektrycznych, grzewczych itp.”
 • Pierwsza pomoc.
 • Jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą (latem, zimą), w lesie, podczas burzy, w kuchni, na wycieczce?
 • Znaki bezpieczeństwa, ewakuacyjne, pożarowe.
 • … i wiele, wiele innych.

Oprócz zajęć edukacyjnych zapraszamy również do poznania naszej remizy, wozów bojowych oraz sprzętu specjalnego!

Wszelkich informacji o programie udzielają funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego – tel: 95 73 38 450

Formularz zgłoszenia wizyty w JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. i prośba o przeprowadzenie zajęć w salce edukacyjnej można pobrać poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


FILMY PRZYGOTOWANE PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI – ORE SPECJALNIE NA POTRZEBY ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W KLUBIKACH EDUKACYJNYCH.

     

Filmy z kanału YouTube Komendy Głównej PSP.


Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w tej sprawie.
Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018.
Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł.
Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.
„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczna plus