Szkolenie podstawowe strażaka OSP

Informujemy, iż zgodnie z „Planem Pracy Dydaktycznej Komendy na rok 2019”, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. organizuje Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu gorzowskiego. W pierwszej kolejności przyjmowani będą na szkolenie druhowie z jednostek włączonych do KSRG. Szkolenie odbędzie się zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z dnia 17 listopada 2015r.

 1. Termin rozpoczęcia szkolenia: 26.01.2019 r. godz.: 9:00
 2. Miejsce prowadzenia szkolenia: siedziba JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 108.
 3. Warunki przyjęcia na szkolenie:
  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
  2. skierowanie na szkolenie (WZÓR DO POBRANIA).
 4. Szkolenie trwa 120 godzin i zakończone będzie egzaminem (+6 godzin).
 5. Bezpośrednio po w/w szkoleniu odbędzie się szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie trwa 8 godzin.
 6. Zajęcia i egzamin odbywać się będą w systemie weekendowym (sobota i niedziela) wg harmonogramu, który zostanie przekazany na pierwszych zajęciach.
 7. Wymagane umundurowanie: umundurowanie koszarowe oraz komplet umundurowania specjalnego.

Wszelkich informacji o kursie (głównie dot. ilości miejsc dla poszczególnych jednostek OSP) udziela Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego –  bryg. Bartłomiej Mądry – tel.95338450

            Skierowania z poszczególnych gmin/jednostek należy dostarczyć do KM PSP w Gorzowie Wlkp. do dnia 22 stycznia br. (po tym terminie zgłoszenia NIE BĘDĄ przyjmowane). Po ich weryfikacji, mailowo lub telefonicznie, zainteresowane jednostki zostaną poinformowane o ilości przydzielonych miejsc do dnia 23 lutego br.