Informacja o składnikach majątku

Lp. Dział gospodarki materiałowo-technicznej Nazwa sprzętu (urządzenia) Nr ewidencyjny Ilość Kategoria użytkowania
1. Materiały i wyposażenie uzbrojenia OUO Aparaty Ochrony Układu Oddechowego AUER – Nr 46256/96 i Nr 46297/96 KW – 0525
KW – 0526
2 Zbędne
2. Materiały i wyposażenie uzbrojenia OUO Butle stalowe do Aparatów Ochrony Układu Oddechowego AUER – Nr 838258 i Nr 39110 KW – 1242
KW – 1243
2 Zbędne
3. Materiały i wyposażenie uzbrojenia OUO Maski Ultra Elite PS – Nr 1GS90797 i Nr 1GS90830 KM – 2408
KM – 2409
2 Zbędne