Zapytanie ofertowe dot. lekkiego samochodu specjalnego

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dodano: 20.09.2019 r.


Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. wydaje zapytanie ofertowe dot. „Dostawy lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań”.

Pliki: